Kurikulum Program Studi S1 Sosiologi

Kurikulum
a.     Struktur Kurikulum

   No   Kelompok      SKS   
1.    Mata Kuliah Umum (MKU) 13
2.    Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 30
3.    Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) 87
4.    Mata Kuliah Penunjang (MKP) 14
Total    144 – 146

b.    Sebaran Mata Kuliah

kur_sospem